previous pauseresume next

کمپ تابستانی کارآفرینی سلامت برگزار شد

چهار روز هیجان و چالش، چهار روز یادگیری و به کار گیری،چهار روز تیم سازی و ایده پردازی،چهار روز دنیای تخیل را به واقعیت رسوندن.....کمپ تابستانی کارآفرینی سلامت با یک دنیا هیجان و شور برگزار شد.چهار روز خودباوری و خود شناسی،تلاشی برای رسیدن به یک نتیجه در دنیای کسب و کار...شروعی برای یک آینده بهتر....افرادی مختلف با گرایشهای دانشگاهی متفاوت در کنار هم تجربه های ارزشمندی کسب کردند.۹ ایده پرورش یافته گامهای اولیه را تا شروع یک کسب و کار پیمودند.سه تیم برگزیده در زمینه های "گفتار درمانی در کودکان زیر هفت سال "و "راه های نوین اپتومتری بویژه برای سالمندان و معلولین" و"راهکارهای  ارتقا سلامت  در فعالیتهای  روزانه " می باشند که از میان این ۹ تیم توسط تیم داوری انتخاب شدند..

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

آموزش و فرهنگ سازی

کارگاه های اداره ارتباط با صنعت

کارگاه های آزمایشگاه جامع

کارگاه های مراکز توسعه فناوری سلامت

کارگاه های مالکیت فکری و ثبت اختراع