معرفی مجموعه

  • ش., ۲۰۱۶/۰۲/۱۳ - ۱۱:۱۷
 

 

 

 

 

 

مجموعه مراکز توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۷ با اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با ایجاد دو مرکز رشد دارویی و تجهیزات پزشکی راه اندازی و آغاز به فعالیت نمود.در طی این مدت در این مجموعه با فراهم نمودن فضاهای مورد نیاز اداری و کارگاهی و توسعه زیرساختهای لازم اقدام به پذیرش فناوران و هسته های دانش محور حوزه سلامت شده است. در سال ۱۳۹۷ با اخذ موافقت از وزارت بهداشت اولین پارک فناوری سلامت کشور در این مجموعه افتتاح گردید تا بتواند کمک شایانی به شرکتهای دانش محور فعال در استان و کشور نموده و زمینه ساز مشارکت حداکثری اندیشمندان و فرهیختگان حوزه سلامت و ارائه طرحهای نوآورانه وفناورانه شده، موجب توسعه و شکوفایی اقتصاد مبتنی بر علم و دانش گردد.