.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

باشگاه فناوری سلامت

اطلاعات 

هسته های فناور مستقر درمرکز

اطلاعات

فرم ها و آیین نامه ها

اطلاعات 

مرکز نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان : 

مرکز نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ، نهادی است زير نظرمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هدف حمايت و پشتيبانی از ايجاد و توسعه فناوری های جديد توسط کارآفرينانی که در قالب گروه های نوپای فعال در زمينه های مختلف منتهی به فناوری تشکيل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بردانش و فن دارند .

این مرکز با تدوین آیین نامه ها و ضوابط مربوط به پیشنویس طرح های نوآوانه، برگزاری جلسات با محققان و هسته های فناور جهت طرح ایده های نوآورانه ، پیدا کردن مسائل و مشکلات حوزه ی سلامت و ارائه راه حل، بررسی طرح ها ی ارسال شده به مرکز و معرفی پروپزال ها جهت تخصیص بودجه در شورای مرکز نوآوری در راستای حمایت از طرح های فناورانه و عملی شدن ایده ها تلاش میکند.

کتابخانه مرکز نوآوری

اطلاعات 

اولویت های پژوهشی مرکز نوآوری سلامت

اطلاعات

فرم بیان مشکلات حوزه سلامت

اطلاعات 

نام واحد :: 
مرکز نوآوری سلامت

ارتباط با ما:

اصفهان- خیابان صفه- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان-درب دندانپزشکی- پشت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی- ساختمان آفرینش- طبقه اول

ایمیل: hic.tech@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۷۳

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶